Een nieuw instrument voor uw woonbeleid

Een eigen woning verankert niet alleen jonge gezinnen, het beschermt ook mensen tegen armoede later. Maar door de stijgende kosten van levensonderhoud ontstaat een nijpend probleem: de middenklasse komt niet meer toe aan woonsparen. Met Hamsterhuren® hebt u als lokaal bestuur een instrument in handen om deze trend te keren.

Bekijk de video

Uw antwoord op een huizenhoog probleem

Veranker jonge gezinnen

Jonge tweeverdieners die zich nestelen zijn essentieel voor de toekomst van elke stad of gemeente. Goed voor het sociaal leven, voor de lokale economie en de gemeentekas. Maar jonge mensen hebben het hoe langer hoe lastiger om een woonlening te bekomen. Hamsterhuren® kan helpen om hen over de drempel te krijgen. En te verankeren.

Vang vergrijzing beter op

Woningbezit is de beste buffer tegen armoede. En het is vaak ook een uitstekend pensioenplan. Om later in te blijven wonen, of te verzilveren. Zo hoeven minder mensen op latere leeftijd een beroep te doen op bijstand en huisvesting. Woningbezit stimuleren is dus niet alleen een kwestie van woonbeleid, maar van vooruitziende financiële planning.

Versnel de vergroening

Vergroenen in demografische zin? Daarvoor mag u rekenen op jonge koppels. Maar Hamsterhuren® helpt u ook bij het realiseren van een groen woonbeleid. Alleen ontwerpen met energiezuinige technieken, gebouwd met duurzame materialen komen in aanmerking als Hamsterhuur® woning. Hamsterhuren® past dus bij elke gemeente met een ecologische agenda.


De burger is vragende partij

De vraag naar Hamsterhuren® is enorm, over heel het land. Wie als bestuur Hamsterhuren® op de agenda zet, kan dus rekenen op erkentelijke burgers.

  • 172 Hamsterhuurders
  • 22663 Aanvragen
  • 11 Aanvragen per dag


Hoe Hamsterhuren® opnemen in uw beleid?

Geen complexe financiële constructies

Hamsterhuren® is een kant-en-klare formule die heeft bewezen dat ze werkt. Het is geen toeval dat de specialisten van Belfius Immo een belangrijke participatie namen in in de Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen, Canius I en Hamsterhuren II. 

Integratie in geplande projecten

Hamsterhuren® is niet gebonden aan één type woning. Zowel huizen als appartementen komen in aanmerking. Ze moeten alleen voldoen aan een aantal criteria op het vlak van kwaliteit, energiezuinigheid en duurzaamheid, zodat ze waardevast zijn. Daarom wordt vooral met nieuwbouw gewerkt. Er zijn zeker geplande of in aanbouw zijnde projecten in uw regio die al voldoen aan de normen. 

Past perfect in uw lastenboek

Weegt u mee op het stedebouwkundig beleid, de ruimtelijke ordening of de huisvesting in uw gemeente? Dan kunt u Hamsterhuren® mee op de agenda zetten. Of misschien zelfs als voorwaarde in het lastenboek opnemen, als uw stad of gemeente opdrachtgever is. Op die manier wordt Hamsterhuren® een belangrijk nieuw instrument in uw woonbeleid.

Graag meer feiten en cijfers over Hamsterhuren®?

Download hier onze presentatie met relevante argumenten voor lokale besturen.

  1. Ik geef Canius Real Estate toestemming om mijn gegevens te bewaren en te gebruiken met als enig doel Hamsterhuren® in mijn buurt te promoten. 
  2. Canius Real Estate mag mij contacteren via e-mail om mij te informeren over de voortgang van projecten die mij kunnen interesseren. Ik verbind mij nergens toe.
  3. Mijn gegevens mogen onder geen voorwaarde worden verkocht of doorgegeven aan derde partijen.