Veelgestelde vragen

Vind hier een antwoord op al je vragen

Bekijk de video

Word hamsterhuurder

Net zoals voor iedere woning spelen verschillende factoren een rol. De ligging bepaalt bijvoorbeeld de waarde van de grond. Het volume en het aantal bewoonbare vierkante meters vormen een ander belangrijk criterium. Net zoals het afwerkingsniveau en het EPB-certificaat. Maar de prijs van je Hamsterhuurwoning zal altijd conform zijn aan de marktprijs

De huurprijs staat altijd in verhouding tot de waarde van de woning. En die wordt bepaald door de ligging, het volume, het aantal kamers, de afwerkingsgraad, het EPB-certificaat enzovoort. De huurprijs zal altijd marktconform zijn. Je kan dus altijd vergelijken met andere kwalitatieve, energiezuinige nieuwbouwwoningen in dezelfde buurt.

Nee, dat is net het grote voordeel. Je hebt tot 8 jaar tijd om te beslissen of je het huis of appartement koopt waarin je woont. Zoja, dan kan je tot 4 jaar betaalde huishuur in mindering brengen van de afgesproken verkoopprijs. Beslis je om niet te kopen binnen die periode, dan wordt het betaalde huurgeld gewoon beschouwd als normale huishuur.

Nee. Hamsterhuren is een financieringsformule om de drempel tot aankoop te verlagen, maar het is geen spaarrekening. Beslis je om de woning niet te kopen binnen de 8 jaar, dan wordt het betaalde huurgeld beschouwd als gewone huishuur. En dus gelden de normale wettelijke afspraken tussen huurder en verhuurder.

Nee, dat kan ook niet. Een notaris werkt in alle onafhankelijkheid. In de praktijk moet je rekenen op zo’n 4.000 à 5.000 euro. Maar het goede nieuws is dat in de opgegeven prijs wél de registratierechten en de btw vervat zijn. De afgesproken verkoopprijs wordt verder jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex, net zoals lonen en pensioenen. Je weet dus perfect wat je betaalt. Geen onaangename verrassingen

Elke Hamsterhuurwoning wordt volledig afgewerkt aangeboden. Dat is een belangrijk element bij de prijsbepaling en zorgt dat kwalitatieve, energiezuinige nieuwbouw betaalbaar wordt. We kiezen altijd voor hoogwaardig eigentijds design met een tijdloze kwaliteit en een vlekkeloze afwerking. Maar er is zeker genoeg ruimte voor een persoonlijke toets in de aankleding. 

Zeker. En het is zelfs sterk aan te raden. Als we merken dat in een bepaalde regio grote interesse is voor Hamsterhuren, signaleren we dat aan de lokale beleidsmakers, overheden en bouwondernemingen. De wachtlijst is een hefboom die zaken in beweging brengt. In jouw voordeel. Je wordt dan ook als eerste op de hoogte gebracht als een project wordt opgestart in je buurt.

Zelf kijken we niet naar de leeftijd. Want wie huishuur kan betalen, kan Hamsterhuren. Maar hou er rekening mee dat banken wel de leeftijd en de privésituatie in overweging nemen bij het toekennen van een woonlening. Want zelfs al breng je 4 jaar huurgeld in, voor het resterende aankoopbedrag moet je doorgaans bij de bank aankloppen.

Hamsterhuren is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die niet meteen over de nodige middelen beschikken. Dankzij deze vernieuwende formule kunnen ze toch eigenaar worden van een kwalitatieve nieuwbouwwoning. Verder is de prijs van Hamsterhuurwoningen volkomen marktconform, in alle transparantie. Bijkomend voordeel is dat het aankoopbedrag van meet af aan vastligt, registratierechten en btw inbegrepen. De woningmarkt heeft vanaf dan geen impact meer op de prijs, voor de komende 8 jaar. Terwijl je rustig 4 jaar huishuur kan hamsteren. Je moet alleen nog rekening houden met een jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex, net zoals lonen en pensioenen. En met de notariskosten, uiteraard (zo’n 4.000 à 5.000 euro).

Maar wie direct het huis van zijn dromen kan kopen, moet dat zeker doen.

Hamsterhuren is geen bankproduct zoals een woonlening of woonsparen. Het is een unieke, gedeponeerde financieringsformule die wordt mogelijk gemaakt via een niet-openbaar Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds, Canius I, mee beheerd door Belfius Immo als een van de belangrijkste aandeelhouders. Doel is nieuwbouwwoningen financieel toegankelijk te maken voor jonge gezinnen en mensen die anders niet over voldoende middelen beschikken. Het richt zich specifiek tot institutionele investeerders die zoeken naar een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. Je kan er www.canius.be meer over lezen.


Hamsterhuren voor beleidsmakers

Als lokale overheid kan u Hamsterhuren altijd als voorwaarde opnemen bij het opstellen van een aanbesteding. Daarnaast kan u vanuit het beleid ook beslissen om als institutionele belegger te investeren in het niet-speculatieve Hamsterhuurfonds, Canius I. Of we kunnen zelfs een specifiek Hamsterhuurfonds opzetten op maat van de noden in uw regio. We komen graag alle mogelijkheden persoonlijk toelichten. Aarzel niet om ons te contacteren.

Het kan soms snel gaan. Want Hamsterhuren kan als formule worden toegepast op elk bouwproject dat aan de kwaliteitseisen voldoet. Dat kan ook bestaande nieuwbouw zijn met onverkochte appartementen, bijvoorbeeld. Dat gebeurt dan via een investering in het Hamsterhuurfonds. Bij vastgoedprojecten die nog in de fase van aanbesteding zitten, kan Hamsterhuren worden aangeboden op het moment dat de normale verkoop start. Maar hoe sneller u contact met ons opneemt, hoe beter.

In de huidige huizenmarkt is er een belangrijke groep die de boot dreigt te missen: de onderlaag van de middenklasse. Mensen die genoeg verdienen om rond te komen, maar weinig of niets opzij kunnen zetten. Denk aan jonge koppels, alleenstaanden of nieuw samengestelde gezinnen. Door gebrek aan eigen kapitaal krijgen ze geen woonlening. Dus wijken ze vaak uit naar goedkope huurwoningen, vaak in de stedelijke rand. Niet alleen een verlies voor uw gemeentekas, ook voor uw lokale middenstand en dienstverlening. Bovendien is woningbezit de beste remedie tegen armoede, zoals studies bevestigen. Meer inkomsten en minder sociale uitgaven: welke bestuur is daar tegen?

Het grootste nadeel? De vraag is veel groter is dan het aanbod. Daardoor is de keuze aan woningen voorlopig beperkt. Maar met uw hulp kan daar snel verandering in komen. Raadpleeg ook geregeld deze website.

Hamsterhuurwoningen worden verkocht in afgewerkte staat. Wat voor velen een voordeel is, vinden sommigen een nadeel, omdat over accommodatie zoals keuken en badkamer niet individueel kan worden beslist. Maar er is ruimte te over voor personalisatie achteraf.

Mensen vinden het soms jammer dat hun huurgeld geen intrest opbrengt terwijl ze Hamsterhuren. Maar Hamsterhuren is geen klassieke spaarformule. Tot formeel wordt beslist om aan te kopen, is de huishuur gewoon dat: huurgeld. Daar staat heel wat zekerheid tegenover: de prijs van de woning ligt vast vanaf het begin. Schommelingen op de huizenmarkt hebben er dus geen vat op. Vaak in het voordeel van de kandidaat-koper.


Hamsterhuren voor bouwpromotoren 

Canius I verkiest woningen en appartementen aan te kopen met een minimumaantal van 7 en een maximumaantal van 15 in een verkaveling en/of appartementsgebouw.

De voornaamste voorwaarde is duurzaamheid, zowel qua constructie als qua woonconcept. Elke woning moet minimaal voldoen aan de geldende EPB-normen. Het doelpubliek bestaat uit jonge gezinnen die op een betaalbare manier eigenaar willen worden van een woning die beantwoordt aan de eisen van hedendaags wooncomfort. Vervolgens wordt er gekeken naar het huurrendement en de regio om al dan niet tot aankoop over te gaan.

Canius Realty is de BIV-erkende vennootschap die alle aan- en verkopen samen met de huurcontracten van Hamsterhuurwoningen voor haar rekening neemt. Contactgegevens vindt u op deze website. 


Investeer in Hamsterhuren

Canius I valt onder de AICB-wetgeving (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging) en is voorbehouden aan institutionele en professionele beleggers. Partijen die geen professionele belegger zijn kunnen “door aanduiding” opteren voor dit statuut, dat altijd is voorbehouden aan rechtspersonen. Wil u graag meer info over het verwerven van zo’n institutioneel statuut? We vertellen u er graag meer over.

De minimuminvestering in het Hamsterhuurfonds Canius I bedraagt 250.000 euro.

De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een getal, meestal uitgedrukt als percentage, dat het nettorendement van de investeringen in een project weergeeft.

 

Voor het Hamsterhuurfonds gaan we uit van een IRR-doel van circa 7% bruto.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, wat het nettorendement brengt op 4,9%.

Het risico is tweevoudig: 1 prijsdalingen van residentieel onroerend goed, en 2 leegstand.

 

  1. Investeren in het Hamsterhuurfonds betekent investeren in residentieel Belgisch vastgoed in de prijsrange van 250.000 tot 350.000 EUR met een huurrendement van circa 3,5% p.a. Gezien de wooneenheden aangekocht worden met een minimale korting op de geschatte marktprijs, is de belegger beschermt tegen prijsdalingen tot 10%.
  2. De Hamsterhuurformule is erg aantrekkelijk voor jonge gezinnen en herstarters omdat het hen de mogelijkheid geeft nieuwbouwwoningen te betrekken en tegelijkertijd aan woonsparen te doen via hun huurgelden. Dit vermindert het risico op leegstand aanzienlijk, nog los van de toenemende marktvraag naar ecologische nieuwbouwwoningen.

Elke investeerder ontvangt het Informatiedocument in extenso, waarin de risico’s uitvoerig worden belicht.

Instappen gebeurt door het ondertekenen van een kapitaalsverhoging of het overnemen van bestaande aandelen. Bij elke transactie zullen de bestaande aandeelhouders beschikken over een voorkeur- en/of voorkooprecht. De afwikkeling van elke transactie gebeurt door de depothoudende bank (ISIN code: BE63 0958 5261).

Canius I is een zelfbeheerde alternatieve instelling voor collectieve belegging en wordt dus beheerd door haar college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders bestaat uit: Irrealis BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Rudi Gilen, Canius Management BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Bart Lammens, Fimacs BVBA vertegenwoordigd door dhr. Sam Melis, Belfius Immo, vertegenwoordigd door dhr. Franky Tolpe.  Samen met dhr. Thierry De Wever van Belfius Real Estate vormen zij het acceptatiecomité waarin elke aan- en verkoop wordt goedgekeurd.

De oprichters garanderen een minimale huurbezettingsgraad van 85%. Meer info hierover vinden investeerders in het Informatiedocument.

Niet het antwoord gevonden dat je zocht?