Rendabel beleggen met maatschappelijke meerwaarde

Als institutionele belegger hebt u niet alleen oog voor rendabiliteit, maar ook voor stabiliteit en maatschappelijke impact. Liefst duurzaam, op lange termijn. Canius I, het fonds achter Hamsterhuren met een belangrijke participatie van Belfius Immo, scoort hoog op alle criteria.

Bekijk de video

Een financieringsconcept dat kansen creëert voor alle partijen. U inbegrepen.

Wat is het?


Met Hamsterhuren kunnen particulieren hun huishuur gebruiken als inbreng bij de aankoop van hun woning. Dat kan met 4 jaar terugwerkende kracht. Er is tot 8 jaar bedenktijd na het betrekken van de woning. In tegenstelling tot huurkopen is er geen aankoopverplichting.

Voor wie?


Iedereen die een normale huishuur kan betalen, kan Hamsterhuren. Ideaal voor wie anders niet over genoeg middelen beschikt: jonge koppels, alleenstaanden of bescheiden inkomens. Zo kunnen ze de som bij elkaar sparen die banken vragen als inbreng voor een woonlening.

Welke woningen?


Zowel huizen als appartementen komen in aanmerking voor Hamsterhuren. De criteria zijn kwaliteit, energiezuinigheid en duurzaamheid. Omdat ze aan hoge EPB-normen moeten voldoen, gaat het bijna altijd om nieuwbouw. Dat maakt van de woning een waardevaste investering.

Het antwoord op een huizenhoog probleem

Hoge drempels

Heel wat gezinnen komen door de oplopende huishuur niet meer toe aan woonsparen. Bovendien ligt de lat voor het toekennen van woonleningen alsmaar hoger. Daardoor wordt een eigen woning voor velen onbereikbaar. Zeker voor lagerekansengroepen.

Markt onder druk

Door de stijgende vastgoedprijzen vinden woningen in het middensegment minder gemakkelijk kopers. Dat wordt zowel voor stads- als projectontwikkelaars een probleem. Hamsterhuren creëert kansen voor alle betrokken partijen. Inclusief investeerders.

Beleids- instrument

Woningbezit is de beste buffer tegen armoede. Hamsterhuren is dan ook een dankbaar instrument voor lokale besturen die moeten afrekenen met tendensen als vergrijzing en een groeiend aantal eenoudergezinnen of gezinnen met een laag inkomen.

  • 116 Hamsterhuurders
  • 13867 Aanvragen
  • 13 Aanvragen per dag

Met de participatie van Belfius Immo.

Om de financiering van Hamsterhuren mogelijk te maken, werd een Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds opgericht: Canius I, mee beheerd door Belfius Immo als een van de belangrijkste aandeelhouders. Het praktische beheer van alle contacten en de opvolging gebeurt op het terrein door onafhankelijk vastgoedbedrijf Canius Realty.


Veelgestelde vragen

Canius I valt onder de AICB-wetgeving (Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging) en is voorbehouden aan institutionele en professionele beleggers. Partijen die geen professionele belegger zijn kunnen “door aanduiding” opteren voor dit statuut, dat altijd is voorbehouden aan rechtspersonen. Wil u graag meer info over het verwerven van zo’n institutioneel statuut? We vertellen u er graag meer over.

De minimuminvestering in het Hamsterhuurfonds Canius I bedraagt 250.000 euro.

De interne-opbrengstvoet (internal rate of return, IRR) of effectief rendement is een getal, meestal uitgedrukt als percentage, dat het nettorendement van de investeringen in een project weergeeft.

 

Voor het Hamsterhuurfonds gaan we uit van een IRR-doel van circa 7% bruto.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, wat het nettorendement brengt op 4,9%.

Het risico is tweevoudig: 1 prijsdalingen van residentieel onroerend goed, en 2 leegstand.

 

  1. Investeren in het Hamsterhuurfonds betekent investeren in residentieel Belgisch vastgoed in de prijsrange van 250.000 tot 350.000 EUR met een huurrendement van circa 3,5% p.a. Gezien de wooneenheden aangekocht worden met een minimale korting op de geschatte marktprijs, is de belegger beschermt tegen prijsdalingen tot 10%.
  2. De Hamsterhuurformule is erg aantrekkelijk voor jonge gezinnen en herstarters omdat het hen de mogelijkheid geeft nieuwbouwwoningen te betrekken en tegelijkertijd aan woonsparen te doen via hun huurgelden. Dit vermindert het risico op leegstand aanzienlijk, nog los van de toenemende marktvraag naar ecologische nieuwbouwwoningen.

Elke investeerder ontvangt het Informatiedocument in extenso, waarin de risico’s uitvoerig worden belicht.