Hoe werkt het?

Je huur mee in mindering brengen voor de aankoopprijs als je uiteindelijk beslist om te kopen.

Bekijk de video

Info

Wat is het?


Als je hamsterhuurt, kan je minstens de helft van je huishuur inbrengen om je woning aan te kopen aan een vooraf afgesproken prijs. Je hebt tot 8 jaar tijd om te beslissen of je eigenaar wordt van je woning, dus zonder aankoopverplichting.

Voor wie?


Iedereen die vandaag een normale huishuur kan betalen, kan Hamsterhuren. Het laat je toe om de som bij elkaar te sparen die banken vragen als eigen inbreng. Ideaal voor wie anders moeilijk een reserve kan opbouwen.

Welke woningen?


Zowel huizen als appartementen komen in aanmerking voor Hamsterhuren. De projecten worden geselecteerd op basis van kwaliteit en duurzaamheid. Omdat ze aan hoge energienormen moeten voldoen, gaat het vaak om nieuwbouw.


Hoe word ik Hamsterhuurder?

Schrijf je alvast in

De vraag is groot, het aanbod klein. Voorlopig. Maar soms gaat het met sprongen vooruit. Dus schrijf je in op de wachtlijst, dan hoor je als eerste wanneer een Hamsterhuurproject wordt opgestart in je buurt. En zo zien we meteen waar de interesse het grootst is. Zo help je mee het aanbod in je regio te vergroten.

Huren wordt sparen

Een huis of appartement gevonden binnen het aanbod? Prima. Dan wordt de optie om te kopen opgenomen in een overeenkomst zonder aankoopverplichting. Daarmee wordt de prijs van de woning vastgelegd voor de komende 8 jaar, met een jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex. Net zoals je loon of je pensioen.

Kopen? Beslis later

Je hebt nu 8 jaar tijd om te beslissen of je eigenaar wil worden van je woning. Zoja, dan kan je minstens de helft van je huishuur inbrengen voor het afsluiten van een woonlening bij de bank van je keuze. Koop je niet? Geen probleem. Dan wordt het betaalde huurgeld gewoon beschouwd als normale huishuur. Zo hang je nergens aan vast.

Interesse?

Hamsterhuren en
lokaal woonbeleid

Dankzij Hamsterhuren krijgen heel wat meer mensen de kans om een eigen woning te verwerven. Daarmee verzekeren ze voor een deel hun toekomst. En dat is ook goed nieuws voor steden en gemeenten. Weegt u mee op het woonbeleid in uw regio? Lees dan hier hoe Hamsterhuren kan helpen uw doelstellingen te verwezenlijken.


Veelgestelde vragen

Net zoals voor iedere woning spelen verschillende factoren een rol. De ligging bepaalt bijvoorbeeld de waarde van de grond. Het volume en het aantal bewoonbare vierkante meters vormen een ander belangrijk criterium. Net zoals het afwerkingsniveau en het Energieprestatiecertificaat (EPB). Maar de prijs van je Hamsterhuurwoning zal altijd conform zijn aan de marktprijs.

De huurprijs staat altijd in verhouding tot de waarde van de woning. En die wordt bepaald door de ligging, het volume, het aantal kamers, de afwerkingsgraad, het Energieprestatiecertificaat (EPB) enzovoort. De huurprijs zal altijd marktconform zijn. Je kan dus altijd vergelijken met andere kwalitatieve, energiezuinige nieuwbouwwoningen in dezelfde buurt.

Nee, dat is net het grote voordeel. Je hebt tot 8 jaar tijd om te beslissen of je het huis of appartement koopt waarin je woont. Zoja, dan kan je minstens de helft van je betaalde huishuur gebruiken als eigen inbreng bij het afsluiten van een woonlening. Beslis je om niet te kopen binnen die periode, dan wordt het betaalde huurgeld gewoon beschouwd als normale huishuur.